Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Prosimy o głosowanie na przedstawienia uczniów naszej szkoły. Głosuj na:  Taniec Isis Wings   Zwycięstwo światła
Kolejny sukces sportowy!!! Reprezentanci naszej szkoły zdobyli II miejsce na Mistrzostwach Śląska Szkół Zawodowych w Piłce Koszykowej. Gratulujemy!!!
W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem akcji była popularyzacja wśród młodzieży z całego kraju zasad bezpieczeństwa, świadomości obywatelskiej oraz poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń...
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XXV Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. W kategorii taniec II miejsce zdobyły Dagmara Janik i Barbara Śmietana, natomiast w kategorii plastyka wyróżnienie otrzymał Robert Koźlik.  Serdecznie gratulujemy!!!
W projekcie wzięli udział wybrani uczniowie ze wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego projektu "Materia baterii", którego celem jest zachęcenie do odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami. Zużyte baterie możecie wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się w szkole.


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60