Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Strategia Miasta Ruda Śląska - ankiety
Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r.:
 
Ankieta dla przedsiębiorców                  
 
Ankieta dla uczniów/studentów  
 
Ankieta dla mieszkańców                          
 
Strategia Rozwoju Miasta
 
Po 11 latach od ostatniej aktualizacji poprzedniej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Prace prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.
Zapraszamy do zapoznania się z kompendium "Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030" - do pobrania tutaj: www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/strategia_kompendium_druk.pdf
27 marca 2014 r. radni Rady Miasta przyjęli strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju miasta. Więcej informacji tutaj:
www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/03/27/ruda-slaska-ma-nowa-strategie-rozwoju/