Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Przyjazna szkoła - konkurs w ramach Kampanii  „Razem raźniej”
Przyjazna szkoła - konkurs w ramach Kampanii „Razem raźniej”

Uczniowie Naszej szkoły obchodzą Dzień Tolerancji codziennie. Do Naszej placówki uczęszcza młodzież z różnymi niepełnosprawnościami. Każdego dnia okazują sobie sympatię, szacunek, zrozumienie i wzajemną pomoc. Swoją postawę i wartości młodzi ludzie prezentują zarówno w szkole, jak i poza nią - w lokalnej społeczności, w której żyją. Wychodzimy naprzeciw osobom z trudnościami. Staramy się przezwyciężać bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności Naszych uczniów. Bazujemy na ich zasobach, pokazujemy im ich mocne strony i uczymy ich korzystania z nich. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z wydarzeń, które miały miejsce w Naszym mieście dniach 16.05- 29.05.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych przez Nas działań w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zamieszczone są na Naszym szkolnym facebooku.

Dzień Przyjaciela lub Dzień Tolerancji  - praca zbiorowa uczniów i nauczycieli