Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Programu Erasmus+

Nasza szkoła w międzynarodowym projekcje realizowanym w ramach Programu Erasmus+
1 kwietnia uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Poronina. Wezmą udział w międzynarodowym projekcie pt. „Respekt my differeces”. Wspólnie z kolegami i koleżankami z partnerskich organizacjami z Włoch i Rumunii poznają kulturę i obyczaje swoich krajów. Uczestniczyć będą w warsztatach, wieczorach międzykulturowych oraz wycieczkach. Uczniowie nawiążą nowe znajomości i przyjaźnie. Podczas zajęć artystycznych, teatralnych i tanecznych rozwiną aktywność twórczą oraz postawę tolerancji. Młodzież udoskonali kompetencje językowe oraz komunikację niewerbalną. Dla uczniów udział w międzynarodowym projekcie „Respekt my differeces” będzie niewyczerpalnym źródłem nowych wiadomości i umiejętności.