Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Od 27 stycznia do 13 lutego 2022 roku pracujemy w trybie zdalnym

Drodzy uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni,

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 27 stycznia do 13 lutego 2022 roku nauka w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej realizowana będzie w systemie zdalnym.

Udział w tej formie nauki zdalnej przez ucznia jest realizacją obowiązku szkolnego i nauki.

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej odbywają się zgodnie z obowiązującym w formie stacjonarnej.

Zajęcia praktyczne pracowników młodocianych odbywają się zgodnie z obowiązującym planem w formie stacjonarnej.


Dyrektor i nauczyciele będą przez cały ten czas wspierać Was poprzez udostępnianie materiałów do samodzielnej nauki oraz służyć konsultacjami i poradami.

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym w czasie zdalnego nauczania uczniowie będą dostawać informacje od wychowawców o kolejnych lekcjach i ich trybie przeprowadzenia.

Na stronie szkoły udostępnione zostaną służbowe adresy e-mail nauczycieli, które posłużą do konsultacji oraz przesyłania wykonanych zadań.

Dodatkowo na stronie internetowej szkoły ponownie funkcjonować będzie specjalna zakładka EDUKACJA ZDALNA, gdzie będziemy informować na bieżąco o najważniejszych kwestiach związanych z edukacją zdalną i zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Zasady nauki na odległość w naszej szkole:

 • Wychowawca klasy będzie kontaktować się z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika i telefonów.
 • W sytuacji braku kontaktu z uczniem lub jego rodzicami/opiekunami prawnymi w wyżej wymieniony sposób, informacje będą wysyłane pocztą tradycyjną.
 • Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu, przygotowują zadania i przekazują je wychowawcy, który wysyła pakiet zadań i ćwiczeń uczniom zgodnie z ustalonym planem w danym dniu.
 • Nauczyciel określi sposób wykonania ćwiczeń/zadań, termin ich wykonania, dobór narzędzi i materiałów oraz możliwe źródła ich pozyskania, oraz sposób oceniania.
 • Ustalając termin wykonania prac/zadań nauczyciel uwzględni możliwość pracy uczniów w ciągu całego dnia lub kilku dni, mając na uwadze sytuację domową uczniów.
 • Czas wykonania zleconego zadania/ćwiczenia, nie powinien przekraczać 30 minut na jedną jednostkę lekcyjną.
 • To Wy uczniowie decyduje, kiedy wykonacie zlecone zadania dopasowując czas swojej nauki do sytuacji rodzinnej, możliwości sprzętowych i swoich preferencji, jednak musicie zmieścić się w ramach czasowych określonych przez nauczyciela.
 • Na każdy dzień nauki otrzymacie zadania maksymalnie z czterech przedmiotów. Szczegółowy plan dla poszczególnych klas oraz nauczycieli zamieszczony jest na stronie szkoły.
 • Podstawą oceny w trakcie nauki na odległość będzie Wasza aktywność, wykonana notatka, prezentacja, wykonane zadanie/ćwiczenie, napisane wypracowanie, testy, quizy, jak również kartkówki i sprawdziany.
 • W ustalaniu ocen nauczyciel kierować się będzie zasadą zaufania i dobra ucznia.
   

Informujemy także, że nauczyciele pozostają do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).

Prosimy pamiętać, że nie jest możliwe bezpośrednie załatwienie sprawy w sekretariacie szkoły, w związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.

Prosimy śledzić naszą stronę i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dbajcie o siebie i najbliższych!
Życzymy dużo zdrowia!
Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej