Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Mistrzowskie przerwy
Mistrzowskie przerwy
Jego celem było propagowanie różnych form aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku, zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu oraz integracja środowiska uczniowskiego. Uczniowie mieli możliwość poznania sposób aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczyli się zasad gry opartych na uczciwej rywalizacji oraz kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.