Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Komunikat Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2020 r. od środy 25 marca planujemy wprowadzić nauczanie na odległość dla wszystkich uczniów z wszystkich przedmiotów.


Bardzo proszę szczególnie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 6, abyście najpóźniej do wtorku 24 marca 2020 r. zalogowali się do dziennika elektronicznego.
Uczniów, którzy mają problem z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego proszę o kontakt z wychowawcą klasy.
Również rodzice mogą zwrócić się do wychowawców jeśli mają problemy z logowaniem.

Rodzice i opiekunowie uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będą informowani przez nauczycieli o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Obecnie pracujemy nad rozporządzeniem regulującym organizację zajęć zdalnego nauczania wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Analizujemy również możliwość zmiany planu lekcji.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące współpracy w ramach zdalnego nauczania będą uczniom przekazywane przez wychowawców oraz nauczycieli uczących.

Pozdrawiam,
i życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu oraz cierpliwości
Joanna Szwajnoch