Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Harmonogram odbioru świadectw

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku uczniów
Branżowej Szkoły I stopnia nr 6
oraz
Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Świadectro można też odebrać we wrześniu, jednak należy zgłosić ten fakt w sekretariacie
lub u wychowawcy

(nie dotyczy uczniów klas trzecich)
 

godzina 1030
klasa 3a                klasa 3b


godzina 1045
     klasa 3g                klasa 3h              klasa 1d
- odbierają dokumenty


godzina 1100
klasa 2a                klasa 2c


godzina 1115
klasa 1a              klasa 1an          klasa 1bn


godzina 1130
klasa 1b                 klasa 1c


godzina 1145
klasa 1e                 klasa 1f


godzina 1200
klasa 1g            klasa 1h          klasa 1iZAPRASZAMY