Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Dzięki "Siódemce" bierzemy udział w programie  Erasmus+
Dzięki "Siódemce" bierzemy udział w programie Erasmus+

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza Siódemka uczniowie Zespołu Szkól nr 7 w Rudzie Śląskiej biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej „Fit and Equal” w ramach programu Erasmus+.

W projekcie „Fit and Equal” udział wezmą młodzi ludzie pełnosprawni oraz niepełnosprawni z organizacji partnerskich z Rumunii i Hiszpanii.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi spowodowanym ich niepełnosprawnością. Poprzez szereg działań o charakterze sportowym będziemy promować postawę tolerancji, równości i integracji osób pełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie projektu chcemy także zwrócić uwagę na zdrowy tryb życia. Zbilansowane odżywianie pomaga w utrzymaniu zdrowej kondycji, co w ostateczności wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne pozwalając nabrać wiary we własne umiejętności. Ważny jest także międzykulturowy wymiar naszego projektu.
Zestawienie różnych państw: Polski, Hiszpanii i Rumunii oraz ich kultur przyczyni się do zrozumienia istoty tolerancji i wzajemnego szacunku.