Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Akcja protestacyjna w ZSP7

Szanowni Państwo!


       W związku z przystąpieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ZSP nr 7  w Rudzie Śląskiej do akcji protestacyjnej uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku. rozpocznie się strajk w naszej placówce.

      Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa! – dla nas – nauczycieli i uczniów oraz dla Państwa - Rodziców. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

   Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym czasie w naszej szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, jednak zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

     Proszę również o bieżące śledzenie informacji w mediach i na stronie dziennika elektronicznego lub stronie internetowej szkoły.

W razie porozumienia stron zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.


 

W czasie strajku szkoła będzie otwarta od 7:00 do 15:00

 

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Joanna Szwajnoch