Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Akcja "Pozytywna uwaga"
Akcja "Pozytywna uwaga"

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Pozytywna uwaga". Jej  celem jest podniesienie poczucia własnej  wartości u uczniów i budowanie ich pozytywnej samooceny. Ponadto również my, jako nauczyciele, dzięki tej akcji przypominamy sobie o tym, jak ważne jest mądre chwalenie uczniów i docenianie ich codziennych trudów. Mamy nadzieję, że każde dobre słowo otrzymane przez naszych uczniów będzie procentować w przyszłości, tworząc atmosferę wsparcia i wzajemnej życzliwości.